Mitä jää jäljelle - What remains - Vad är det som blir kvar

Suomeksi / In English / Svenska

VAD ÄR DET SOM BLIR KVAR

Naturen är utgångspunkten i min konst. Den är förutsättningen för hela livet och den är grunden för vår skönhetsuppfattning.  Naturen erbjuder mig lugnande stämningar, en oändlig massa idéer och rikligt med material.

I mina verk använder jag löv, kvistar, kottar, frön o.s.v.  som jag har hittat från marken. Jag använder det som har blivit kvar, när naturen har utnyttjat de element som den behöver för att förnya sig, och när t. ex. vinden har hjälpt till att undanröja onödiga och torra delar.

Jag blandar mig i naturens kretsgång så lite som möjligt. Löv som väntar på att bli förmultnade, sopas bort  - speciellt i städer – i varje fall utom synhåll. Genom min konst vill jag göra dem mera synliga.

Växelverkan mellan dessa material kan vara ett otroligt äventyr. Jag känner stor tacksamhetsskuld både till den levande naturen, som ger skönhet, frid och glädje, och till den ”döda”, oanvändbara  naturen,  som samarbetspartner och kärnan i min konst.

Hoppas att naturen – född före oss – blir kvar också efter oss.

Marja Hakala

Seuraava >>>