Mitä jää jäljelle - What remains - Vad är det som blir kvar
40 cm x 40 cm
Seuraava >>>