Mitä jää jäljelle - What remains - Vad är det som blir kvar
20 cm x 20 cm
Seuraava >>>