Mitä jää jäljelle - What remains - Vad är det som blir kvar
100 cm x 50 cm
Lisää teoksia >>>