"Toiveiden kuja", Siltojen välissä - Ympäristötaiteen näyttely, Jämsä 2011

Kaarikäytävä on päätetty jättää paikoilleen poikkeuksellisesti
myös talven ajaksi. Silloin sen keskelle tehdään hiihtolatu.
Lisää teoksia >>>