"Toiveiden kuja", Siltojen välissä - Ympäristötaiteen näyttely, Jämsä 2011

Kaarikäytävästä muodostuu toiveiden kuja. Kävellessään sen läpi voi kuvitella
siinä olevien toiveiden tai itselle vielä tärkeämpien asioiden toteutuvan.
Jokainen läpikävely lisää käytävän energiaa ja antaa lisää voimaa toiveiden
toteutumiselle.
Seuraava >>>